logo logo logo

Týždeň vedy a techniky KOŠICE 2017Keďže tento rok sme nepostúpili na celoslovenský festival vedy a techniky do Bratislavy, vytvoril sa priestor
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na iné akcie. 7.11.2017 sme v Bardejove nasadli do mikrobusu
a navštívili hneď dve podujatia:
1. Deň otvorených dverí - v Slovenskej akadémii vied na Watsonovej v Košiciach,
2. Výstava Cesta do nanosveta - vo výmenníku na Važeckej v Košiciach.

SAV Košice (Deň otvorených dverí) 7.11.2017
V minulých rokoch to bolo naše tradičné podujatie. Postupne poznávame jednotlivé pracoviská Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A vedeckotechnických zaujímavostí je tu naozaj dosť. Tohto roku bolo pripravené úvodné stretnutie so zaujímavými prednáškami pre viac ako stovku študentov, zakončené demonštračnými pokusmi z oblasti fyziky nízkych teplôt a potom program pokračoval v jednotlivých laboratóriách.
Naša skupina pri vchode do hlavnej budovy SAV na Watsonovej ulici v Košiciach a na úvodných prednáškach:
DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017


V rámci hlavného programu sme navštívili laboratórium magnetických polí. Videli sme účinky extrémne silného elektromagnetu. Magnetické pole v okolí elektromagnetu udržiavalo aj ťažké železné predmety, napríklad pílky, pilníky veľké vidlicové kľúče a pod. Pôsobenie magentického poľa bolo tak silné, že nebolo jednoduché ich odtiaľ posunúť:
DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017


Vybavili sme si aj prehliadku "Počítačovej farmy". Je tu sústredený veľký "výpočtový výkon" a spracúvajú sa tu údaje získané na urýchľovači LHC v CERNe.
DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017


Nakoniec sme v SAVke navštívili pracovisko s atómovým mikroskopom. Pán prof.Briančin nám so záujmom vysvetľoval taje mikrosveta. Videli sme prípravu vzorky pre pozorovanie a nastavenie mikroskopu. Pozorovali sme našu vzorku aktívneho uhlia "Carboraffin" pri zväčšení až 250 000-krát. Výsledok si, môžete pozrieť na poslednej fotografii vpravo. To je uložený záber z mikroskopu na USB kľúč. Vidíme tam časti s rozmermi aj menej ako 100 nanometrov.
DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017 DOD SAVKE 2017Výmenník Važecká Košice (Cesta do nanosveta) 7.11.2017
Takmer dva roky sme vedeli, že v Košiciach sa pripravuje výstava o nanomateriáloch a nanotechnológiách. Po avíze od Dr.Tkáčovej - autorky výstavy - sme sa rohodli ju navštíviť. Inštalovaná bola v priestoroch Výmenníka na Važeckej. Exkluzívna budova - pre sprostredkovanie nových technológií:
Nanovýstava KE 2017 Nanovýstava KE 2017


Najprv sme sa oboznámili so základnými informáciami o nanomateriáloch a nanotechnológiách - v podaní Dr.Tkáčovej:
Nanovýstava KE 2017 Nanovýstava KE 2017


Potom sme si vyskúšali vlastnosti niektorých materiálov a prezreli exponáty výstavy. Veľmi nás zaujal organický solárny článok - na poslednom obrázku vpravo:
Nanovýstava KE 2017 Nanovýstava KE 2017
Nanovýstava KE 2017 Nanovýstava KE 2017


Po vedecných novinkách nasledovalo skúšanie lezeckej steny, ktorá je súčasťou vonkajšej fasády Výmenníka:
Nanovýstava KE 2017 Nanovýstava KE 2017

Bolo to ďalšie podujatie, kde sme sa dozvedeli veľa nových vedeckotechnických informácií. A netrebalo ani ďaleko cestovať.