logo logo logo

Festival vedy a techniky 2014

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, november 2014Celoslovenský festival vedy a techniky sa v roku 2014 uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na festivale sa zúčastnila dvojica Robo Tipul a Miro Vojtek - s projektom Od elektroniky k RoboRave.
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Vysvetľovanie podstaty projektu - najprv skupine mladých Španielov, ktorí mali svoj projekt vystavený na pár krokov a potom J.C Guiraudonovi z Paríža, čestnému predsedovi MILSETU a dlhodobému spolupracovníkovi slovenského Amavetu.
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Na večernej prehliadke Bratislavy sme prešli "pešom-busom" mnoho kilometrov, no večerná Bratislava je prekrásna. Aspoň ukážka z tohto zážitku:
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Preberanie certifikátu - na záver festivalu. Učitelia - pedagogický dozor - mali možnosť navštíviť ENERGOLAND Mochovce a zároveň sa zúčastniť aj prednášok o energetike, technológiách a ceste niekoľkých mladých k ich projektom.
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave

Tešíme sa na ďalšiu prácu vo vývoji robota a poznávanie nových tajov elektroniky.