logo logo logo

Krajský festival vedy a techniky 2015

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov október 2015Krajský festival vedy a techniky sa v roku 2015 uskutočnil po prvýkrát v Prešove - pre oba kraje - Prešovský i Košický. Priestory poskytla Prešovská univerzita na Fakulte humanitných a prírodných vied - na Katedre fyziky a techniky. Z nášho klubu sme prihlásili 3 projekty. Rasťo Bobák a Roman Juročko (obaja 2.B) prezentovali projekty: Príklady využitia superkapacitorov a Model regulácie hladiny kvapaliny. Miško Vojtek (z inej školy, člen nášho klubu) prezentoval projekt Výdrž NiMH akumulátorov.
KFVaT 2015 KFVaT 2015 KFVaT 2015 KFVaT 2015


Prezerali sme si aj iné projekty. Najviac nás zaujímali projekty z elektroniky, automatizácie a energetiky:
KFVaT 2015 KFVaT 2015 KFVaT 2015 KFVaT 2015

Čakáme na výsledky výberových komisií, či sa dostaneme na celoslovenský festival do Bratislavy.