logo logo logo

Celoslovenský festival vedy a techniky 2015

Centrum vedeckotechnických informácií Bratislava november 2015Celoslovenský festival vedy a techniky sa v roku 2015 konal na novom mieste - v novobudovanom Centre vedecko technických informácií na Bojnickej ulici. Výstavné priestory boli teda pod jednou strechou - na projekty, i návštevníkov, bolo dosť miesta. Otvorenie festivalu bolo zároveň aj otvorením Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré vykonal osobne minister školstva pán Juraj Draxler - za prítomnosti ďalších významných osobností. Keďže rok je 2015 vyhlásený ako Rok svetla, v závere otváracieho ceremoniálu bol jeden laserový lúč nasmerovaný na dlaň jedného člena na pódiu a nasledovala laserová show.
FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015


Naše projekty, ktoré sme prezentovali aj na krajskom festivale v Prešove.
FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015


Miesta na postery bolo naozaj dosť.
FVaT 2015 FVaT 2015


Z mnohých projektov nás zaujal projekt konštrukcie 3D tlačiarne.
FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015


Neďaleko našich posterov bol prezentovaný robot KUKA, ktorý hral s návštevníkmi dámu. Jeho testovanie bolo zážitkom.
FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015


Takto vyzeral zdroj laserového svetla pre úvodnú show a formula z STU Bratislava.
FVaT 2015 FVaT 2015


Takto sme obedovali a večerali.
FVaT 2015 FVaT 2015


Sprievodným podujatím festivalu bola konferencia SCIENTIX, ktorá prebiehala v pondelok hneď vo vedľajšej budove. Bola námetom a inšpiráciou pre ďalšiu činnosť v podaní zapálených pedagógov. Ďakujeme za skvelé nápady a povzbudenie!
FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015 FVaT 2015

A čo pripraviť na ďalší festival?? To bude určite žhavá téma...