logo logo logo

Celoslovenský festival vedy a techniky 2018

INCHEBA Bratislava, 9.-10.11 2018Celoslovenský festival vedy a techniky 2018 sa konal na výstavisku INCHEBA v Bratislave. Z nášho klubu Amavet655 tu z krajského festivalu v Košiciach postúpil projekt: RETROBITY 8-bity pred 28 rokmi, ktorý vytvorili a prezentovali Matúš Hoffej (SOŠ 2.A) a Michal Vojtek (G 1.H).

Náš projekt.
Nas projekt 2018 Nas projekt 2018


Chvíľka oddychu pri vlastnom projekte a záverečná fotka s Mexičanom.
Matúš a Michal Matúš a Michal s Mexičanmi

Chlapci si veľa neoddýchli. Záujem o náš projekt bol veľký medzi mladými - aj medzi staršími, ktorí vyrastali práve s osembitovými počítačmi. Festival navštevovali aj celé žiacke triedy a pozerali si náš projekt aj chlapi z CERNu, z experimentu ATLAS.
Záujem o náš projekt Záujem o náš projekt
Záujem o náš projekt Záujem o náš projekt


V strede pavilónu bol veľký priestor s hľadiskom pre viac ako 100 ľudí, pódiom a dvoma premietacími plochami, kde prebiehal sprievodný program festivalu. Boli to rôzne prednášky, súťaže a rozhovory so zaujímavými ľuďmi.
forum forum


Vyhodnotenie festivalu a odovzdávanie ocenení. Aj náš projekt získal mimoriadnu cenu v technických disciplínach: Návšteva Google Slovensko.
vyhodnotenie vyhodnotenie


Už na začiatku sme mali starosti - ako sa prevezieme, lebo sme mali veľa ťažkej techniky: počítače, monitory, magnetofón, interfejsy, ihličkovú tlačiareň... Ďakujeme za podporu nášmu pánovi riaditeľovi školy, lebo sme mohli cestovať autom a tento problém odpadol. Cestou späť sme vytvoril súpisku nápadov na nové projekty. Tešíme sa na ďalší festival vedy a techniky!