logo logo logo

Prezentácie klubu v roku 2019:V roku 2019 sme absolvovali viac podujatí zameraných na propagáciu nášho klubu na verejnosti, napríklad
- Deň návštevy školy pre deviatakov pri príležitosti podujatia "Siahni si na remeslo". (január 2019) Prezentácia panelmi projektov a ukážkami na chodbe školy.
- Prezentácia klubu počas prijímacích skúšok na našu školu (máj 2019) - na chodbe školy.
- Pezentácia klubu počas Dňa otvorených dverí. (október 2019)
- Prezentácia klubu spojená s prezentáciou školy na prezentácii stredných škôl okolia Bardejova (november 2019) v športovej hale v Bardejove, ktorú organizoval Úrad práce v Bardejove.
- Prezentácia klubu v škole počas konferencie - škola pre 21.storočie. (december 2019)


Prezentácia klubu počas konferencie
Škola pre 21.storočieVyvrcholením prezentácie nášho klubu v roku 2019 bola prezentácia projektových posterov z festivalov vedy a techniky a vybraných výsledkov činnosti v oblasti elektroniky ako sprievodne podujatie konferencie "Škola pre 21. storočie", ktorá sa konala 12.12.2019 v našej škole. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok odborníkov v oblasti školstva, vedy a techniky zo všetkých stupňov škôl okolia Bardejova a Košíc spolu so zástupcami firiem. Účastníci konferencie si počas prestávok mohli prezrieť naše projekty a oboznámiť sa s činnosťou nášho klubu.
Prezentácia klubu pred vchodom do prednáškovej miestnoti konferencie:
Konferencia 2019 Konferencia 2019Konferencia 2019 Konferencia 2019Konferencia 2019 Konferencia 2019Konferencia 2019 Konferencia 2019