logo logo logo

Deň otvorených dverí Spojenej školy Juraja Henischa - 2015Koncom októbra - v týždni kedy sú jesenné prázdniny - sa pravidelne koná Deň otvorených dverí Spojenej školy Juraja Henischa. Tohto roku to vyšlo na stredu 28. októbra 2015. V učebni elektrotechniky č. 48 prebiehali v tento deň prezentácie činnosti elektronického krúžku a klubu Amavet 655. Posledné prípravy pred očakávaním prvých návštevníkov:
DOD 2015 DOD 2015 DOD 2015 DOD 2015


Návštevníci prichádzali v skupinách, v sprievode našich žiakov:
DOD 2015 DOD 2015 DOD 2015 DOD 2015


Naši žiaci prezentovali svoju prácu na elektronickom krúžku a klube Amavet. Okrem základných prác s elektronikou sme mali niekoľko zaujímavostí:


Gräetzelove slnečné články zhotovené z oxidu titaničitého s obsahom nanočastíc:
DOD 2015 DOD 2015


Model regulátora hladiny kvapaliny:
DOD 2015 DOD 2015


Vláčik, ktorý využíva energiu zo superkondenátora (nie z batérie):
DOD 2015 DOD 2015

Práca so teplovzdušnou spájkovacou stanicou:
DOD 2015 DOD 2015