logo logo logo

AMAVET 655 - klub elektroniky, automatizácie a robotiky


O klube:


Sme vedecko-technický klub AMAVET655 pri Základnej škole v Marhani.

Venujeme sa alebo naša činnosť smeruje k:
- vedecko-technickej turistike (vedecko-technické centrá),
- zapojeniam z elektroniky a ich využitiu v domácnosti,
- novým technológiám,
- alternatívnym zdrojom energie,
- energetike vodíka a kyslíkovodíkovým palivovým článkom,
- mikroprocesorovej technike a elektronike (Arduino, Microbit...

Ak vás to zaujíma tiež a ste žiakmi našej školy alebo z blízkeho okolia prihláste sa do nášho Klubu AMAVET 655, ktorý pracuje od roku 1990.