logo logo logo

AMAVET 655 - klub elektroniky, automatizácie a robotiky


O klube:


Sme vedecko-technický klub AMAVET655 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Pracujeme po vyučovaní - vo svojom voľnom čase. Zaujímame sa o všetko nové - čo sa deje v oblasti vedy a techniky. Najviac sa zaoberáme: elektronikou, automatizáciou, robotikou, energetikou, nanomateriálmi a nanotechnológiami.

Oboznamujeme sa s princípmi elektroniky, skúšame základné zapojenia elektronických súčiastok na prepájacích poliach, učíme sa kresliť elektrotechnické schémy pomocou počítačových programov, navrhovať a vyrábať plošné spoje a spájkovať súčiastky. Vyrobili sme už aj funkčné Grätzelove slnečné články z oxidu titaničitého s obsahom nanočastíc a prírodného organického farbiva. Naše snahy smerujú ku konštrukcii autonómneho robota - spĺňajúceho podmienky pre súťaž v najvyššej kategórii RoboRave. Prvé úspešné kroky sme už vykonali, ak chcete pracovať s nami - prihláste sa do nášho klubu.