logo logo logo

Deň otvorených dverí Spojenej školy Juraja Henischa - 27.10.2017Koncom októbra - v týždni kedy sú jesenné prázdniny - sa pravidelne koná Deň otvorených dverí Spojenej školy Juraja Henischa. Tohto roku to vyšlo na 27. októbra 2017. V učebni elektrotechniky č. 48 prebiehali v tento deň prezentácie činnosti elektronického krúžku a klubu Amavet 655.
Prezentovali sme:
- postery našich úspešných projektov z posledných krajských i celoslovenských festivalov vedy a techniky,
- prácu s elektronikou na prepojovacích poliach,
- naše projekty z elektroniky,
- vlastné elektronické zapojenia žiakov.
DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017


DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017


DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017 DOD 2017