logo logo logo

Krajský festival vedy a techniky 2016

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 13.10.2016Krajský festival vedy a techniky sa v roku 2016 uskutočnil znova v Košiciach - pre oba kraje - Prešovský i Košický. Priestory poskytla Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z nášho klubu sme prihlásili 3 projekty.
Roman Juročko (SOŠ 3.B) prezentoval projekt: Elektronika v zápalkovej škatuľke (SMD prakticky).
Rasťo Bobák (SOŠ 3.B) a Matej Vojtek (G 3.G) prezentovali projekt: Návrh a praktické overovanie nových zdrojov energie so superkondenzátormi.
Miško Vojtek (8.A ZŠ Marhaň, člen nášho klubu655) prezentoval projekt Otrasový generátor - zdroj pre núdzové bezpečnostné osvetlenie.

Atmosféra festivalu na chodbách Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
KFVaT 2016 KFVaT 2016


Chlapci si veľmi neoddýchli, záujem o projekty bol veľký.
KFVaT 2016 KFVaT 2016 KFVaT 2016 KFVaT 2016


Takto to vyzeralo pri obhajobe projektov:
KFVaT 2016 KFVaT 2016


Preberanie diplomov - hlavnej ceny - postupu na celoštátny festival do Bratislavy:
KFVaT 2016 KFVaT 2016


Naša úspešná výprava pri odchode z Košíc:
KFVaT 2016


Tento krajský festival pripomínal úplne prvý krajský festival Amavetu, ktorý bol v Košiciach v Dome techniky pred viac ako 15-timi rokmi. Vtedy tam bolo tiež veľa projektov a návštevníkov - hlava na hlave - len prostredie na prízemí Domu techniky nebolo celkom reprezentačné. Teraz to bolo iné. Projekty mladých patria na akademickú pôdu. A úroveň projektov stúpa tiež.
Tešíme sa na celoslovenský festival v Bratislave - v dňoch 10. - 12. novembra 2016.