logo logo logo

Projekt: Podpora základného kolektívu v elektronike lepším prístrojovým vybavením – zatraktívnením práce základného kolektívuVýška schválenej dotácie: 220 €
Celkové náklady na projekt: 278,02 €
Dátum realizácie: 1.1.2019 až 31.3.2019
Názov klubu: AMAVET klub č.655 pri SŠ Juraja Henischa Bardejov
Číslo klubu: 655


1. Príprava projektu:


Začiatkom tohto roka sme reagovali na mimoriadnu výzvu Amavetu. S chlapcami sme sa radili, čo by sme
najviac pri svojej práci potrebovali. Pre prácu s SMD súčiastkami potrebujeme nejaký vhodný nástroj – vybrali
sme si osciloskop. Pre ladenie konštrukcií a meranie by sa zišli jednoduché osciloskopy. Vybrali sme si typ
DS150 – pre prácu v nízkofrekvenčnej oblasti a s batériovým napájaním. Keďže plánujeme pracovať viac
s SMD súčiastkami zišiel by sa vhodný mikroskop, ktorý by sme využili pri výbere súčiastok, kontrole dosiek
plošných spojov a spájkovaní.


2. Nákup materiálov:


Po schválení projektu sme pomôcky hneď objednali. Keďže projekt vyžadoval aj spoluúčasť, dotáciu sme
doplnili do výslednej hodnoty projektu z našich členských príspevkov.
Zakúpili sme:
Oscilloscope DSO 150 - 4 ks
Digital Portable 1-600X 3.6MP 4.3inch HD OLED Display Microscope - 1 ks


3. Skladanie a skúšanie:


Osciloskopy boli dodané ako polostavebnice. DPS boli osadené okrem niekoľkých rezistorov a kontaktových
súčiastok. Tie sme dospájkovali a nastavovali a ladili až do požadovaného tvaru signálu na LCD displeji.

Skladanie a ladenie osciloskopov:
Projekt 2019 Projekt 2019Mikroskop bol dodaný ako hotový výrobok, len sme ho vybalili a poskladali stojan a držiak.
Skúšanie mikroskopu:


Projekt 2019 Projekt 2019Projekt 2019 Projekt 2019Mikroskop Mikroskop
4. Ďalšia práca a využitie materiálov z projektu:


Osciloskopy využijeme pri práci, napr.:
1. Sledovanie zvlnenia napätia vytváraných napájacích obvodov.
2. Zisťovanie tvaru ovládacích impulzov pri ovládaní motorčekov robotov.
3. Ladení skúšaných zapojovaných obvodov, napr. oscilátorov a zosilňovačov.
4. Nastavovaní frekvenčných filtrov a odrušovačov.
5. Sledovanie priebehov a kvality signálov.

Mikroskop využijeme pri práci, napr.:
1. Výber a triedenie SMD súčiastok.
2. Kontrola neporušenosti dosky plošných spojov so spojmi šírky niekoľko desatín mm.
3. Spájkovanie najmenších SMD súčiastok (0,6 až 2,1 mm).
4. Kontrola kvality spájkovania súčiastok.
5. Odhaľovanie mechanických chýb súčiastok a zapojení.

Možnosti meraní s osciloskopom vidíme aj na nasledujúcich snímkach:

Projekt 2019 Projekt 2019
Projekt 2019 Projekt 2019
Osciloskop je digitálny s pamäťou. Umožňuje okrem tvaru signálu merať a zobrazovať aj frekvenciu, periódu
a amplitúdu signálu. Môže si aj zapamätať zobrazovaný stav, ktorý si môžeme vyfotiť alebo uložiť do súboru.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Loga