logo logo logo

Krajský festival vedy a techniky 2014

Dom techniky Košice 2014Krajský festival vedy a techniky sa v roku 2014 uskutočnil v priestoroch vynoveného Domu techniky v Košiciach - spolu pre Košický a Prešovský kraj. Festivalu sme sa zúčastnili z nášho klubu piati (na fotografii).
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Náš projekt - O elektroniky k RoboRave - sme rozdelili do dvoch častí. Prvú časť prezentovali Robo Tipul (1.B) a Matej Vojtek (1.G) druhú časť Roman Juročko (1.B) a Miroslav Vojtek (3.A GJB - člen nášho klubu).
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Prezentovanie projektov pred členmi poroty:
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave


Náš cieľ je: vytvoriť autonómneho robota pre najvyššiu kategóriu súťaže RoboRave. Keďže takéto dobré roboty už ako stavebnice veľmi drahé, rozhodli sme sa, že robota vyrobíme sami. Ako podvozok budeme musieť použiť materiál "lacných zahraničných obchodov" a riadiaca elektronika a jej duša - algoritmus a program - ostáva na nás. S elektronikou sme začali od základov: rezistory, kondenzátory, diódy, tranzistory, operačné zosiňovače a komparátory, tepelné a svetelné senzory, základné číslicové obvody, mikrokontroléry typového radu ATMEL, kreslenie schém a navrhovanie plošných spojov v programe EAGLE, spájkovanie, istenie napájania a pod. Naše prvé pokusy - už vieme navrhnúť "chodítko po čiare", osadiť ho senzormi svetla, meniť smer otáčania motorčeka na základe svetla a pod.
Projekt: RoboRave Projekt: RoboRave

Tešíme sa na ďalšiu prácu vo vývoji robota a poznávanie nových tajov elektroniky.