logo logo logo

AMAVET 655 - klub elektroniky, automatizácie a robotiky


História klubu AMAVET 655:


Korene nášho klubu siahajú do začiatku roka 1990, kedy ho založil vyučujúci fyziky Miroslav Vojtek po inicializácii Jonatanom Balážom - vtedajším riaditeľom Základnej školy v Marhani v okrese Bardejov. Prvými členmi klubu boli všetci žiaci elektronického krúžku. Pripravovali sme zahraničné vedecko-technické poznávacie zájazdy. Našimi cieľmi boli hlavne: La Villette Paríž, Deutschesmuseum Mníchov a Naturhistorischemuseum Viedeň.

Prvý zahraničný zájazd nášho klubu - Paríž 1991 (Louvre a Versailes):
Paríž 1991 Paríž 1991

O desať rokov neskôr vo Viedni 2001(prírodovedné múzeum):
Viedeň 2001 Viedeň 2001

Neskôr sa k elektronike pridala aj počítačová činnosť. Najprv to boli osembitové počítače MAŤO (slovenskej výroby) a asi o rok aj kompatibilné s IBM PC/AT 286. Zúčastňovali sme sa pravidelne súťaží a festivalov. Na podujatí INVENCE2000, organizovanom českým Amavetom v Kongresovom centre v Prahe sme prvýkrát videli funkčný palivový článok na vodík. Palivový článok bol zdrojom elektrickej energie pre motorček s ventilátorom. Palivový článok premieňal chemickú energiu vodíka uskladneného v balóne s Pokemónom) na elektrickú energiu. To ma zaujalo tak, že v nasledujúcich rokoch sme sa na klube Amavet zaoberali konštrukciou a pokusmi s palivovými článkami. Prvé výsledky sme propagovali na Festivale vedy a techniky AMAVET 2002 v Bratislave a na podujatí INVENCE 2002 v Kongresovom centre v Prahe.

INVENCE 2002 - Kongresové centrum Praha:
Praha 2002 Praha 2002

V rámci nášho projektu ENERGOVEDÁTOR sme navštívili ÚMCH Akadémie vied ČR v Prahe v r.2002:
AVČR Praha 2002 AVČR 2002

Ako hostia relácie "Teleráno" v televízii Markíza - v jeseni 2002 v Záhorskej Bystrici:
AVČR Praha 2002 AVČR 2002

Po mojom prechode na cirkevné gymnázium do Bardejova, sa zmenilo aj sídlo klubu. Pokračovali sme v práci s počítačovým legom RCX, ale aj v energetike a elektronike. Navštevovali sme pravidelne festivaly vedy a techniky a aktívne sme sa zúčastnili aj podujatí: Dni vedeckej mládeže 2005 v Bratislave, Věda v ulicích 2005 a 2006 v Prahe.

Na pozvanie Amavetu ČR - na podujatí: Věda v ulicích 2006 v Prahe na Náměstí míru:
Praha 2006 Praha 2006

V súčasnosti (od 1.9.2022) klub pracuje na Základnej škole v Marhani s aktuálnym počtom členov 53. Základom aktívnej činnosti sú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí sa venujú technike a hlavne elektronike. Pracujú na jednoduchých elektronických konštrukciách so základnými súčiastkami (R, C, tranzistor, LED..). Práca sa bude postupne rozširovať na náročnejšie obvodové zapojenia, prvky jednoduchej domácej automatizácie a obnoviteľné zdroje elektrickej energie (vrátane vodíkovej energetiky).