logo logo logo

Celoslovenský festival vedy a techniky 2013

Prírodovedcká fakulta UK Bratislava, november 2013Festival sa uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v dňoch x.11. - y.11. 2013. Na tento festival boli vybrané dva projekty z nášho klubu:
1. Konštrukcia nízkootáčkového veterného rotora ROPATEC (Peter Tomčík a Jozef Lauko),
2. Elektronika pod mikroskopom (Miroslav Vojtek).
Okrem týchto autorov projektov sa festivalu zúčastnili ešte: Mark Hudák a PaedDr. Miroslav Vojtek. Pozrite si na naše projekty na festivale:
Projekt: veterný rotor Projekt: elektronika pod mikroskopom
Projekt: elektronika pod mikroskopom Projekt: veterný rotor

O naše projekty sa zaujímal aj Jean Claude Guiraudon - čestný predseda MILSETu z Francúzska. Naše projekty navštívil spolu s podpredsedom Amavetu JUDr.Mariánom Gibom, PhD.:
spoločná fotografia spoločná fotografia

Po "výstavnom čase" sme absolvovali prehliadku večernej Bratislavy so sprievodcom. Začasli sme za hotelom Danube a skončili pod Michalskou bránou:
prehliadka Bratislavy prehliadka Bratislavy

Na tretí deň po vyhodnotení nastalo balenie. Počasie bolo prekrásne, tak aspoň cesta domov nebola smutná. Zastávka v Žiline bola už za riadnej tmy. Vrátili sme sa domov s novými poznatkami a uvažujeme - čo na budúci rok?
záverečné balenie záverečné balenie