logo logo logo

Krajský festival vedy a techniky 2017

Cirkevná spojená škola sv. Mikuláša Prešov, 13.10.2017Krajský festival vedy a techniky sa v roku 2017 uskutočnil na Cirkevnej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove, 13.10.2017. Náš klub reprezentovali 2 projekty:
1. Exoskelet - Roman Juročko a Rastislav Bobák,
2. Programovateľný univerzálny DataLogger na meranie oxidu uhličitého v miestnosti - Matej Vojtek a Michal Vojtek.


KFVaT 2017 KFVaT 2017
KFVaT 2017 KFVaT 2017


Obhajovanie projektov pred porotcami:
KFVaT 2017 KFVaT 2017


Záujem návštevníkov festivalu o naše projekty:
KFVaT 2017 KFVaT 2017
KFVaT 2017 KFVaT 2017Počas priebehu celého festivalu sme mali zapnutý náš DataLogger, ktorý meral aktuálnu koncentráciu oxidu uhličitého najprv v okolí našich projektov a potom v jedálni - pri vyhodnotení festivalu. Počas dopoludnia to nebolo až tak zlé. Z grafu vidieť skokové zníženia koncentrácie - vetranie prievanom. Záverečné vyhodnotenie, kde boli prítomní všetci účastníci, sa v grafe prejavuje výrazným nárastom koncentrácie oxidu uhličitého - až nad hodnotu 3000 ppm. Skokový pokles vidíme až po ukončení záverečného ceremoniálu a prechodu na chodbu a von k autu.
KFVaT 2017

Projekt "Programovateľný univerzálny DataLogger na meranie oxidu uhličitého v miestnosti" získal v záverečnom hodnotení Cenu dekana UPJŠ v Košiciach, ktorú odovzdal prodekan doc.Kireš.
KFVaT 2017


Tentokrát na celoslovenský festival do Bratislavy nepostúpil ani jeden náš projekt.