logo logo logo

Targi edukacyjne - EXPO Krakow 2015Koncom marca 2015 sa v areáli EXPO Krakow v Poľsku konali Targi edukacyjne. Bola to veľká prehliadka ponuky stredných a vysokých škôl na trhu práce pre mladých. V dvoch veľkých pavilónoch ponúkalo svoje možnosti štúdia viac ako sto stredných odborných škôl a niekoľko desiatok vysokých škôl technických a univerzít, nielen z Poľska, ale aj z iných štátov - Česka, Nemecka, Francúzska, Ruska, Bulharska, Veľkej Británie, Turecka... Podujatie organizovalo Malopoľské vojvodstvo so sídlom v Krakowe, ktoré za Slovensko požiadalo Prešovský samosprávny kraj a ten požiadal našu školu - zastupovaním kraja a Slovenska na tomto podujatí. Pripravili sme to najzaujímavejšie čo máme v odborno-technickej oblasti. V prezentácii odbornej elektrotechnickej činnosti - sme predstavili aj náš vedeckotechnický klub AMAVET - jeho činnosť v oblasti elektroniky, automatizácie, solárnych článkov a ultrakacitorov z nanomateriálov a pod. Náš stánok bol v sekcii zahraničných účastníkov, medzi stánkami Francúzska a Ukrajiny. EXPO KRAKOW - výstavisko na medzinárodnej úrovni:
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015

EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015


Naše výstavné priestory:
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015


Okrem mnohých iných činností sme prezentovali aj činnosť Amavetu - nášho klubu 655 - klubu elektroniky, automatizácie a robotiky:
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015


Podujatie navštívilo okolo 15000 účastníkov. Rozhovory s niektorými návštevníkmi i účastníkmi - spoluvystavovateľmi - boli veľmi podnetné a možno boli základom ďalšej spolupráce.
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015


Veľmi hodnotný a zaujímavý bol aj spoločenský program podujatia: prehliadka historického centra Krakowa, recepcia u honorárneho konzula Slovenskej republiky v Krakowe a hudobné vystúpenia vo výstavnom pavilóne EXPO.
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015


Na výstavisku sa naozaj bolo na čo pozerať. Okrem gastronomických špecialít a cukroviniek dominovala aj elektronika, automatizácia, elektronika, robotizácia - v rôznych podobách, polia 3D tlačiarní a pod. Z "elektrosveta" tu jasne dominovali inteligentné elektroinštalácie budov:
EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015 EXPO Krakow 2015

Ďakujeme vedeniu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré nám umožnilo účasť na tak skvelom školskom podujatí ako Targi edukacyjne rozhodne boli!