logo logo logo

Aktuality - oznamy pre elektronikov:V tomto školskom roku (2018/2019) sú stretnutia elektronikov v rámci krúžku ELEKTRONIKY, AUTOMATIZÁCIE A ROBOTIKY, aj v rámci Klubu elektroniky, automatizácie a robotiky - AMAVET.
Stretnutia: v UTOROK - po 7. vyučovacej hodine - 14,00 až 16,00 h (kabinet, učebňa č.48, 412 alebo INF4). Klub amavET do 17,00 h.
Počas príprav na dôležité podujatia - aj v iné dni - po dohode.

Obsah prác: skúšanie činnosti najzákladnejších elektronických obvodov na prepojovacom poli, spájkovanie SMD, programovanie Arduina cez web, konštrukcie a programovanie robotov a ďalšie iné. Novinka: elekronická brožúra ELEKTRONIKA II. Nové návody, obvody, súčiastky. Aj EAGLE, plošné spoje fotocestou a SMD.

Arduino budeme programovať inak ako doteraz, žiadna inštalácia programov, priamo cez internet! Možnosť aj z domu. Verím, že vytvoríme mnohé zaujímavé veci. Viete ešte o niekom, čo by sa chcel pridať, ale zatiaľ nenašiel odvahu?


Sme vedecko-technický klub AMAVET655 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Korene nášho klubu siahajú do roku 1990, kedy sme sa zaoberali hlavne elektronikou, ktorú neskôr vystriedala počítačová technika, lego a alternatívne energie. Pracovali sme s modelmi elektromobilov na vodík a kyslík. Konštruovali sme slnečné batérie, veterné rotory a s pomocou AV ČR sme zhotovili aj funkčný kyslíko-vodíkový palivový článok. Tradíciou boli účasti na festivaloch vedy a techniky a odborné exkurzie do Akadémie vied a blízkych elektrární. Aktuálne sa zaoberáme využívaním energie vetra, elektronikou a nanotechnológiami.

1. Pravidelné stretnutia členov klubu sa konajú podľa tém, ktorý je prístupný iba pre registrovaných členov po prihásení.
2. Niektoré naše významnejšie podujatia si môžete pozrieť pomocou menu vľavo.
3. V nasledujúcom období pripravujeme tematické stretnutia na tieto témy:

  • Praktické základy elektroniky.
  • Stavba robota pre RoboRave.
  • Nanoveda a nanotechnológie.